10 fordeler med kontaktløse systemer for adgang til heiser og bakker

Share on linkedin
Share on twitter

Vi elsker vintersport, og for mange er ski og snowboard den perfekte aktiviteten I vintermånedene. Det kombinerer fysisk fostring, naturopplevelser og sosialt samvær med familie og venner…. men samtidig er det nesten uforklarlig at vi i det 21. århundre fortsatt må forholde oss til lange og frustrerende køer i billettlukene og således kaste bort verdifull tid fremfor å stikke i bakken. 

Lange billettkøer i topp-moderne anlegg alpene og Nord-Amerika er dessverre et helt vanlig syn.

Det finnes mer enn èn løsning på dette problemet, men tatt i betrakting at nesten alle anlegg i dag har automatisk aksess-kontroll med RFID-baserte keycards, så er det faktisk opp til anleggene selv om de vil digitalisere enn såpass viktig del av virksomheten i større grad. I dag er vi stort sett vitne til en delvis implementering og halvhjertet digitalisering, som på langt nær er så effektivt som det kunne ha vært. Det er nettopp derfor, og særlig i lys av at sesongen ble så brått avbrutt, at jeg tenkte det kunne være interessant med en oppdatering på de 10 viktigste fordelene med kontaktløse aksess-systemer i alpinanlegg – herav noen nye betraktninger relatert til det scenarioet vi vil oppleve etter denne korona-krisen, og den stadig mer aktuelle kompatibiliteten som Bluetooth-teknologi i mobiltelefoner har for å åpne dører og vendekors.  

Sett fra en ski- eller brettkjørers synspunkt, så er fordelene med slike systemer som følger:

 

#1 Aldri mer billettkø – stikk rett i bakken 

Akkurat dèt! Hovedpoenget med selvbetjening og online salgssystem for heiskortkjøp (førstegangskjøp eller lade opp keycard) er å kunne stikke rett i bakken, og således eliminere all friksjon og potensiell køståing. Har du et RFID-keycard som er kompatibelt i anlegget, så er det enkelt å lade opp keycardet selv online med valgt dag, type og lengde, og som helt erstatter den manuelle håndteringen som skjer i billettlukene. Så er det bare å stikke rett i bakken, helt uten friksjon eller forsinkelser. For når du først har reist til et alpinanlegg og er motivert for å kjøre på ski eller snowboard, så er en unødvendig billettkø det aller siste du ønsker. 

 

#2 Automatisert pick-up / uthenting ved første kjøp 

Det første kjøpet involverer normalt å hente ut keycard fra et utsalgspunkt, og det innebærer potensiell køståing – som er både irriterende og unødvendig. Men nå begynner det å bli utbredt med pick-up-automater på strategiske steder i og rundt alpinanleggene, hvor du som gjest enkelt kan hente ut ditt forhåndsbookede keycard ved å scanne QR-koden som du fikk på kvitteringen din da du kjøpte heiskort online. Alternativt kan også keycard sendes direkte til adressen din på 24-48 timer, slik vi ellers får tilsendt andre ting vi kjøper på nettet.

 

#3 Kontaktløst beskytter deg bedre 

Som et resultat av covid-pandemien, så vil både myndigheter og befolkningen selv ønske å beskytte kunder og ansatte i større grad mot smittefare. Systemer for kjøp og aksess-kontroll vil bli mer «sosial distanserings-vennlig«, og typisk lange billettkøer vil måtte håndteres på en helt ny måte. Eller man kan ganske enkelt ta i bruk systemer som er nærmere beskrevet under.   

Skidata bilde

#4 Raskt og enkelt på mobiltelefonen. Helt uten RFID-kort i plast. 

Foruten å være mer bærekraftig, så vil det være langt enklere om folk kunne dra i bakken kun ved hjelp av en smarttelefon, og således spare oss for produksjon og distribusjon av millioner av plastkort som både koster en masse penger og har et miljøaspekt som ikke kan ignoreres. Å kunne erstatte det klassiske RFID-plastkortet totalt er ikke gjort over natten, eller noe som vi vil oppleve på veldig kort sikt, men forbruket av plastkort kan reduseres drastisk ved å oppfordre til gjenbruk og selvbetjent opplading (sirkulær-økonomi), samt at bruk av Bluetooth-teknologi på folks smarttelefoner er et interessant og fremtidsrettet alternativ. Muligheten for å implementere dette i anlegg er ikke 100% på plass, men denne vinteren ble et alpinanlegg i Østerrike det første til å ta i bruk teknologien. Det er hevet over enhver tvil at når dette blir mer utbredt, så vil det være en revolusjon for alle når en skiopplevelse er 100% digital, mobil og plast-fritt.

 

#5 Et keycard som kan brukes i nesten alle alpinanlegg 

For ski- og brettkjørere som besøker flere alpinanlegg i løpet av sesongen, så er det frustrerende å stadig måtte kjøpe et nytt keycard for hvert anlegg. Derfor burde alpinanleggene heller gjort det enkelt for deg som kunde, gjennom å kunne tillate bruk av keycards fra tredjeparter – og ikke begrense seg til kun å tilby eller akseptere sine «egne» keycards. Teknisk sett er det ingen grunn til at ikke dine favorittanlegg skal kunne akseptere bruk av tredjeparts-keycard. Vi har sett at tjenester som Skioo absolutt ikke kanibaliserer anleggenes egne produkter, men snarere senker terskelen og fjerner barrieren for at flere tilfeldig besøkende kommer til anlegget. 

 

#6 Dynamisk prising og fleksibel betaling 

Betal etter bruk, tidligkjøp-rabatt, billigere heiskort desto flere dager du kjører. Slike løsninger er svært populært blant brukermassen, men det krever også et heldigitalt salgssystem og aksess-system.

Dette er fra mitt ståsted de mest åpenbare fordelene for forbrukerne / gjestene, men fra et alpinanlegg sitt ståsted, så vil jeg legge til følgende: 

 

#7 Økt omsetning online gjennom å enklere tiltrekke seg nye gjester, samt å beholde eksisterende kundemasse.  

Et system med slike løsninger gjør at alpinanleggets salgs- og markedsføringsansvarlige kan ta i bruk hele det digitale spektrumet, både får å tiltrekke seg nye gjester og sørge for å ivare ta lojaliteten og gjenkjøp hos eksisterende kundemasse. 

 

#8 Kundedata og brukerinnsikt, skreddersøm av tilbud og tjenester. 

Det er hevet over enhver tvil at det å kjenne sin gjest, og ikke minst kunne kommunisere med gjesten, betinger kapasitet for å generere data og gjøre disse anvendelige i et heldigitalt brukermiljø. Et faktum er at de fleste alpinanlegg vet svært lite om sine gjester, etter som de tradisjonelle salgskanalene ikke har kapasitet til å samle inn slike data, eller har dette som en prioritet. Foruten noe basisdata hos sesongkort-innehavere, samt epost-adressen til den som betaler et online-kjøp, så er det fint lite kundeinnsikt å spore hos alpinanlegg og destinasjoner. Men; gjennom å kanalisere salg og interaksjoner med kunden digitalt, så får man umiddelbart en effekt gjennom å være permanent koblet til gjesten, og kan dermed skreddersy opplevelsen.

 

#9 Operasjonelle besparelser og mer variable kostnader. Lavere CAPEX 

Ved å implementere et slikt system, så kan alpinanlegget optimalisere behovet for manuelle salgspunkter og billettluker (faste kostnader) utelukkende til press-perioder, og således spare betydelige beløp. Det er faktisk en klar trend at den klassiske «billettluka» er i ferd med å bli konvertert til servicepunkter for en langt bedre kundeopplevelse, og mer automatisert salg. Det er bare å se på endringene som har skjedd på flyplassene de siste årene. De lange innsjekkingskøene og alle bemannede skrankene er erstattet av selvbetjeningsautomater og sterkt redusert personellbehov.  

En annen måte å redusere kostnadene på er å promotere gjenbruk av keycards og online-salg for opplading av disse på mobilen, noe som reduserer behovet for å kjøpe inn dyre keycards i store kvanta før sesongstart. 

Digitalmarkedsføring er definitivt bade rimeligere og mer presist enn klassisk markedsføring, og har også den fordelen at man kan måle responsen og salget umiddelbart. Kort oppsummert, så kan graden av digitalisering enkelt justeres opp eller ned, og således gjøre tradisjonelt faste kostnader til mer variable. Og takket være selskaper som Skitude, som tilbyr slike spesielle løsninger, så kan alpinanleggene dramatisk redusere sin CAPEX.  

 

#10 Maksimal profitt 

Ved å øke salg og volum, parallelt med reduksjon av både faste og variable kostnader, så gir dette åpenbart størst mulig operasjonell margin og maksimal profitt. 

 

Skitudes bidrag til bransjen

 

I 2012 lanserte vi mobilappen Skitude, som foruten å koble sammen skikjørere og friluftsentusiaster også engasjerer dem og øker brukeropplevelsen når de gjester et alpinanlegg. Og vice versa, så kobler vi anleggene med potensielle gjester gjennom den samme appen, eller de mer personaliserte resort-appene.

Etter hvert som populariteten og antallet apper økte betraktelig, så fremsto det tydelig at appene har blitt den prefererte annonserings- og kommunikasjonskanalen for svært mange alpinanlegg og destinasjoner. De siste årene har våre apper kunnet tilby enkel og direkte adgang til heiser og anlegg, gjennom kjøp og opplading av keycard i appene.

Skitude-Services.png
Eksempler på over 30 alpinanlegg som benytter vår løsning Skitude Resort Instant Access. En løsning som også kan integreres på anleggenes egne nettsider.

I løpet av denne reisen inkorporerte vi i 2019 selskapet og løsningen Skioo, som er et unikt multifunksjonelt keycard, og som i etterbetalings-modus er kompatibelt med over 40 alpinanlegg internasjonalt – i tillegg til å kunne benyttes som ordinært keycard i de aller fleste alpinanlegg. 

Der Skioo Pass in drei einfachen Schritten

Til slutt vil jeg kort nevne et av de mest spennende prosjektene som vi jobber med, som omhandler at du kan passere et vendekors i heisen uten å måtte ha et keycard, og uten at du trenger å ta frem mobiltelefonen fra lomma. En type Skitude-app, og således en 100% mobil brukeropplevelse! 

Postet av

Marc Bigas

Marc Bigas

Skitude CEO & Co-founder
Ski-entusiast og erfaren medgründer med over 15 års bred erfaring fra informasjonsteknologi og servicenæring