Hvorfor erstattes de gamle papirkartene med digitale kart i alpinanlegg?

Share on linkedin
Share on twitter

For mange gjester oppleves et større alpinanlegg som lite oversiktlig, og å navigere seg rundt kan være like vanskelig som i en fremmed storby. Dersom du ønsker å ta deg fra punkt A til punkt B, så vil du gjerne vite hvilke heiser og løyper som tar deg akkurat dit på best mulig måte, og helst i forvissing om at de aktuelle heisene og løypene faktisk er åpne. I denne konteksten er topografiske forhold underordnet, og det er derfor lett å skjønne hvorfor tradisjonelle artistiske tegnede kart med nokså realistisk 3D-oversikt har vært vanlig. Den viktigste topografiske informasjonen er representert gjennom en fargeskala for bratthet på løypene som de aller fleste kjenner godt til, samt å vise høydeforskjellen. Men med moderne digitale kart og dagen teknologi, så har de klassiske papirkartene utspilt sin rolle – helt uten noen form for interaktivitet. Når brukte du sist en veibok for å navigere deg frem i trafikken, liksom? Dagens digitale kart så utrolig mange fordeler, og noen av de viktigste har jeg beskrevet under:

#1 Bærekraft og mindre papirforbruk. 

Redusert papirforbruk er godt nytt for miljøet, og bidrar til å bekjempe klimaforandringene som definitivt påvirker vintersportsturismen. Dersom alle de over 3000 alpinanleggene i verden bestemte seg for å erstatte papirkart med digitale kart, så ville det fjerne behovet for å trykke opp over 100 millioner papirkart – hvert eneste år. Og svært få av disse resirkuleres eller er beregnet for å flerbruk. trägt zum Schutz und zur Verbesserung der Umwelt bei und bekämpft den Klimawandel, der so erhebliche Auswirkungen auf den Sektor hat. Wenn die mehr als 3.000 Skigebiete weltweit auf Papier verzichten würden, würden wir jedes Jahr über 100 Millionen Karten weniger verwenden, die letztendlich zum Einmalgebrauch bestimmt sind und nicht oft recycelt werden.

#2 Endringer kan enkelt gjøres når som helst.

Digital informasjon kan enkelt endres og oppdateres når som helst, typisk fra en privat back-end eller et GIS (Geographic Information System). Med en gang informasjonen på et digitalt kart oppdateres, så vil en ny versjon av kartet distribueres ut automatisk og brukeren vil kunne se den oppdaterte informasjonen i sanntid. For å oppdatere et papirkart tilsvarende, så måtte de gamle kartene kastes, nytt kartgrunnlag måtte oppdateres, trykkes opp på nytt og distribuert på nytt. Denne prosessen skjer minst en gang før starten på hver sesong.  
Eksempel på en privat back-end / Geographic Information System (GIS)

#3. Intet fysisk produkt. Optimal “kontaktløs’ distribusjon.

Distribusjonen for digitale kart er fryktelig enkelt og effektivt, for de krever ingen fysisk plass eller lagring. Et ubegrenset antall brukere har enkel tilgang til kartet samtidig, på sine selvvalgte skjermenheter som mobiltelefon, tablet, datamaskin, TV-skjermer og storskjermer. Med en dimensjonert distribusjons-server, så er kapasiteten bortimot uendelig. Det faktum at gjester og brukere kan bruke kartet på sine egne skjermenheter reduserer unødvendig kontakt på destinasjonen, og bidrar til å opprettholde den nødvendige sosiale distanseringen som er forårsaket av COVID-utbruddet.

#4. Trykk- og utskriftsbart. Men begrenset til kun så mange du faktisk trenger.

Hvis gjester uansett ønsker å ha et papirkart, så kan man printe ut eller trykke opp akkurat så mange eksemplarer som det er behov for til enhver tid. Brukeren kan også selv printe ut kartet, noe som ytterligere begrenser behovet for fysisk kontakt.

Digitalt kart trykket på papir

#5. Kostnadsbesparende.

Å kunne ta steget bort fra papirkart og over til digitale kart er mer enn bærekraftig og miljøvennlig. Det er også betydelig kostnadsbesparende. Graden av besparelse avhenger av om man velger å kutte ut papirkart fullstendig, eller simpelthen gradvis redusere andelen papirkart og i stedet oppfordre gjester til å heller bruke digitale kart på sine mobiltelefoner, gjennom en resort app, på destinasjonens nettside eller på andre skjermenheter. 

#6. Multi-visning. Bedre promotering.

Digitale kart kan sees på alle slags skjermer og tilpasses ulike formater og input-mekanismer, (berøringsskjerm, tastatur eller mus). Gjester kan aksessere kart på sine mobiltelefoner, enkelt dele dem med venner og familie, eller studerer dem på berøringsskjermer, TV-skjermer eller storskjermer rundt omkring destinasjonen. 

#7 Interaktivitet. Perfekt for å linke opp nyttig og relevant informasjon langs løyper og ruter.

Fra et brukerståsted, så er interaktivitet en av de virkelig store fordelene med digitale kart. Interaktivitet gjør det mulig å eksempelvis lenke direkte fra kartet til nettsider og bookingsider for overnatting, restauranter, utstyrsleie m.m. rundt i destinasjonen, som er markert på kartet. Det kan også være lenker til interessante beskrivelser og detaljer om løyper og ruter som finnes på kartet.

#8 Geo-lokalisering. Kontekstualisering og trygghet.

Ved hjelp av en mobiltelefon, så vil den innebygde GPS-posisjoneringen vise brukerens posisjon på det digitale kartet, og man kan enkelt dele sin lokasjon med andre for å bedre kontekstualisering, og utvilsomt få enklere orientering og økt trygghet i bakkene. 

#9 Informasjon i sanntid

Det varierer ofte med vær og føre hvilke heiser og bakker som er åpne, og her er ikke papirkart til særlig stor hjelp for gjesten. Digitale kart, derimot, har alltid oppdatert informasjon i sanntid om hvilke bakker, heiser og servicetilbud som er åpne. I tillegg til alltid oppdatert snørapport, værvarsel, webcams og mer komplett informasjon om forholdene i destinasjonen. 

#10 Offline-funksjonalitet

Det er enkelt å laste ned kartet på en mobiltelefon og ha det tilgjengelig i såkalt offline-modus. I fjellene kan det ofte variere med Wi-Fi eller 4G-dekning, men i offline-modus er alltid kartet tilgjengelig for brukeren. I områder helt uten 3G eller 4G-dekning, så er det kun sanntids-data som ikke lar seg oppdatere. 

#11 Mer realistiske og attraktive 3D-kart

Klassiske håndtegnede piktogram eller illustrasjoner kan moderniseres og oppgraderes gjennom 3D-teknologi, hvor resultatet både er mer attraktivt og lettforståelig for alle brukere. Også topografiske terrengdata vil være mer på å inspirere de mer avanserte brukerne, og med mer detaljert kartinformasjon vil man kunne lese terreng bedre og sikre en tryggere ferdsel utenom løyper og ruter – både sommer og vinter. 

Eksempel på et 3D-kart over et alpinanlegg om vinteren og sommeren

Skitude’s bidrag til denne sektoren

 
Siden vi startet opp i 2012 med ideen om å koble brukermassen sammen og knytte dem tettere til alpinanleggene og destinasjonene gjennom Skitude Mobile App, så erfarte vi raskt at det var et stort behov for en ny type kart basert på mobilteknologi som forbedret orientering, navigasjon og trygghet, etter som de tradisjonelle papirkartene ikke har noen interaktivitet eller faktisk oppdatert innhold til brukerne, og heller ikke har realistisk nok topografisk informasjon til å forbedre trygg ferdsel utenfor merkede løyper og ruter. Med et stort community av skikjørere over hele verden som deler geolokasjonsdata og et team med eksperter innen ulike kart-teknikker, så tilbyr Skitude-appen over 2500 forskjellige 3D-kart over store og små alpinanlegg over hele verden. Disse kartene er ikke bare rigget for interaktivitet og kontekstuelt innhold, men de lar også brukerne visualisere og gjenoppleve sine turer og opplevelser gjennom den innebygde GPS-trackeren.
Skitude App: Mer enn 2,500 alpinanlegg med digitale kart og visualisering av turer i 3D

I tillegg så har både alpinanleggene og brukermassen oppfordret oss til å fortsette utviklingen av en ny generasjon digitale kart, som går langt forbi det som var den opprinnelige intensjonen med Skitude-appen. Skitude kan derfor nå tilby en av de mest komplette og konkurranse- dyktige digitale kartløsningene på markedet, med flere titalls små og store internasjonale destinasjoner som svært fornøyde kunder som har gitt oss tilliten: 

 

  • 3D interaktive kart (nettside og App): Interaktive 3D-kart som gir en realistisk 360-graders opplevelse av hele området, både sommer og vinter. Dette formatet er tilgjengelig gjennom både nettside og mobile formater, og gjør det enkelt for brukeren å raskt orientere seg over de servicetilbudene som finnes – og således trigge til betydelig økt interaksjon både før og under et besøk i destinasjonen.  

  • 2D interaktive kart (nettside og App): Som alternativ eller komplementær løsning til 3D-kart, konverterer vi det klassiske løypekartet til et 100% interaktivt kart som fungerer på alle digitale plattformer (app, nettsider, skjermer). Det har funksjoner for søk, filtrering og informasjon om hvert eneste interessepunkt, sanntidsinformasjon om løyper og heiser, samt at man kan lokalisere seg selv på kartet selv uten 4G eller annen mobildekning.
Eksempel på et interaktiv 2D-kart fra Skitude
  • 2,5D papirkart: Dette er kart som er generert fra en reell 3D-digitalisering av terrenget rundt destinasjonen. Denne typen kart er en åpenbar erstatning for de håndtegnede piktogram-kartene, med den fordelen at det er enkelt og rimelig å foreta endringer i kartet og synkronisere det med andre digitale karttyper i totalløsningen. Dette er kart som gir en veldig realistisk oversikt over destinasjonen, hvor gjestene enkelt kan gjenkjenne og lokalisere elementære servicetilbud og holdepunkter. Dette kartet er inkludert på destinasjonens nettside, i app, og kan også printes ut eller trykkes opp for manuell distribusjon.  
  • GPS-navigasjon med stemmestyring (App): Hvor lang tid tar det for meg å komme meg til restauranten på toppen? Hvilke løyper og heiser bør jeg ta for å komme meg fra A til B? Skitude’s GPS navigatør er en innovativ orienteringstjeneste som vi har bygget på forespørsel fra alpinanlegg og destinasjoner med større og komplekse områder hvor det er et definert behov for virtuell assistanse. Denne tjenesten er tilgjengelig fra mobiltelefonen, og bidrar til økt ferdselstrygghet og sikkerhet i anlegget. 

Eksempel på App med stemmestyrt GPS-navigatør fra Skitude

 

  • Store berøringsskjermer: Populære berøringsskjermer som er designet for typisk turistkontor, hoteller, servicekontor etc, som viser interaktivt 3D-kart over området gjennom hele året.

Video-eksempel på et 3D-kart på store berøringsskjermer

Konklusjoner.

 

Det er åpenbare fordeler for alpinanlegg og destinasjoner å redusere bruken av papirkart til fordel for ny teknologi og digitale kart, og fremtiden går utvilsomt i retning av en digital transformasjon som akselererer for hvert eneste år – takket være spesialiserte leverandører som Skitude, som tilbyr komplette og gunstige løsninger for både gjestene og destinasjonene. 

Postet av

Marc Bigas

Marc Bigas

Skitude CEO & Co-founder
Ski-entusiast og erfaren medgründer med over 15 års bred erfaring fra informasjonsteknologi og servicenæring